معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی تزئینی

معصومه مصلح
معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی تزئینی

کوفی تزیینی

شیوه‌ای است که جز رعایت حروف الفبا، تحت قواعد اساسی معین نمی‌باشد و اغلب به شکل پیچیده نوشته شده و سخت خوانده می‌شود. در کوفی تزیینی گاه از نقش برای پُر کردن فضای خالی استفاده شده و گاه نقش با حروف ترکیب یا همراه شده است. کوفی تزیینی انواع مختلفی دارد و مهم‌ترین آن عبارت‌اند از:

کوفی مشجر

تزیینات اولیه خط کوفی را با خود دارد و در آن سر حرکات عمودی و آخر برخی از حروف شاخه شاخه شده و یا به شکل مثلثی دیده می‌شود.

کوفی تزئینی- مشجر

کوفی مورق یا برگ‌دار

انتهای حروف و بالای حرکات عمودی به برگ تبدیل شده‌اند و تفاوتش با مشجر در شکل تزیینات است.

کوفی تزئینی- مورق

کوفی مزهر

کوفی مزهر یا گل‌دار نوعی از کوفی است که در آن زمینه توسط طرح‌های گل‌دار و اسلیمی تذهیب شده است.

کوفی تزئینی- مزهر

کوفی مظفر

علاوه بر تزیینات برگی در انتهای حروف، از فواصل میانی حروف یا در بخش‌هایی از حروف، تزیینات مختصر انشعاب یافته است.

کوفی تزئینی - مظفر

کوفی معشق

در این شیوه، اضلاع موازی حروف به هم تابیده است.

کوفی تزئینی- معشق

کوفی مُعقد

در این نوع از کوفی در حرکات کشیده افقی یا عمودی گره‌هایی تشکیل شده است. تعداد گره‌ها گاه ساده و گاه پیچیده و در هم است.

کوفی تزئینی- معقد


منابع

زین الدین، ناجی (1968  م)، مصورالخط العربی، مکتب النهضه، بغداد.

فضائلی، حبیب الله (1350)، اطلس خط تحقیق در خطوط اسلامی، انجمن آثار ملی، اصفهان.

دیدگاهتان را بفرستید.