طوبی

  • معصومه مصلح
  • 1394
  • 1 وزن

درباره طوبی

تایپ‌فیس طوبی با ساده‌سازی فونت «تاج» و با الهام از نسخه خطی «تاج المصادر»(محفوظ در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران) طراحی شده است که با راهنمایی آقای دکتر صداقت جباري در پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران ارائه شده است. طوبی نخست در سال 1394 در یک وزن طراحی شده و طی چندین مرحله مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت. در حال حاضر، طراحی وزن بولد و حروف انگليسي متناسب با اين فونت در دست انجام است. در فونت طوبی، پهنا و نازکي حروف دارای کمترین کنتراست است و سادگی و روانی حروف یکی از مهم­ترین ویژگی‌های این فونت محسوب می­شود. سطح و دور و کرسی حروف در فونت طوبی متعادل شده است و دارا بودن کاراکترهای لیگیچر از دیگر ویژگی‌های این فونت به شمار می‌آید. فونت طوبی موفق به دریافت عنوان شایسته تقدیر در مسابقه بین‌المللی گرانشان (Granshan 2015) شد.

خانواده تایپ طوبی- 1
خانواده تایپ طوبی- 2
خانواده تایپ طوبی- 3
خانواده تایپ طوبی- 4
خانواده تایپ طوبی- 5
خانواده تایپ طوبی- 6