تایپوخط محلی است برای «تألیف، ترجمه و نشر دانش» و «فعالیت عملی کاربردی» در حوزه «تایپ، خط و خوشنویسی فارسی» با نیم‌نگاهی به مسائل کلی دیزاین و طراحی گرافیک.

اگر بخواهیم فهرستی از اصلی‌ترین عناصری که هویت جمعی ما را به عنوان یک «ملت» شکل می‌دهد، تهیه کنیم، زبان و خط فارسی یکی از مهم‌ترین موارد این فهرست خواهد بود. از طرفی امروز، اصلی‌ترین برخورد مردم با خط فارسی از طریق متون چاپی و دیجیتالی است؛ متونی که همگی با استفاده از فونت‌های موجود حروف‌چینی شده‌اند. به عبارت دیگر اصلی‌ترین نماینده خط فارسی در دوران معاصر، تایپ (فونت) فارسی است. امروز اگر بخواهیم خط فارسی نقش خود را به بهترین نحو ایفا کند، باید در قالبی که تکنولوژی روز ایجاب می‌کند قابلیت‌های آن را شناسایی و ارائه کنیم. این امر محقق نخواهد شد مگر با فعالیت توأمان نظری و عملی. در سطح نظری باید با تولید و نشر دانش بستر را برای فعالیت مؤثرتر طراحان فراهم کنیم و در سطح عملی، باید با طراحی و ارائه تایپ‌فیس‌ها (فونتهای) جدید مبتنی بر اصول و قواعد خط، آرام آرام به غنیتر شدن گنجینه فونت‌های فارسی کمک کنیم.

شکی نیست که هرچه‌قدر تعداد و تنوع فونت‌های موجود فارسی بیشتر باشد و هرچه‌قدر کیفیت این فونت‌ها به لحاظ فنی بالاتر باشد، خروجی بصری متون علمی، فرهنگی، ادبی و... بهتر خواهد بود و این امر، فرآیند «خواندن» را تسهیل می‌کند. به همین جهت، تلاش برای طراحی تایپ‌فیس‌های استاندارد تلاشی است در راستای افزایش رغبت به مطالعه و آسان‌تر کردن تجربه «خواندن»؛ و ارتقای فرهنگ دیداری جامعه.

بر این اساس در تایپوخط تصمیم گرفته‌ایم تا با شروع یک پروژه نظری- عملی درازمدت در راستای تحقق اهدافی که در بالا به آن‌ها اشاره شد‌ گام برداریم. بنابراین، همان طور که در بالا گفتیم، تایپوخط محلی است برای «تألیف، ترجمه و نشر دانش» و «فعالیت عملی کاربردی» در حوزه «تایپ، خط و خوشنویسی فارسی» با نیم‌نگاهی به مسائل کلی دیزاین و طراحی گرافیک (بدیهی است که حوزههایی از طراحی گرافیک مد نظر ما هستند که در آنها تایپ حضور پررنگ و قابل توجه دارد.) دلیل پرداختن به مباحث کلی دیزاین و طراحی گرافیک آن است که بتوانیم تنوع مطالب و دایره شمول موضوعات مرتبط با تایپ را گسترده‌تر کنیم. همچنین از آنجا که تایپ و فونت لاتین، سابقه طولانی و پرباری در هر دو حوزه نظری و عملی دارد، آنجا که احساس کنیم پرداختن به تایپ لاتین می‌تواند مفید واقع شود، این کار را انجام خواهیم داد.

تایپوخط در آغاز مسیر است و بدون شک به هم‌فکری و هم‌کاری همه افرادی که دغدغه خط و تایپ فارسی را دارند، نیازمند است. شما می‌توانید مطالب خود را برای انتشار یا پیشنهادها و نظرات خود را برای بهبود وب‌سایت به آدرس [email protected] ارسال کنید.

تایپوخط را رامین پهلوان حسینی و معصومه مصلح با راهنمایی آقای دکتر صداقت جباری در خرداد 1397 راه‌اندازی کرده‌اند.