نویسنده / معصومه مصلح

  درحال بارگذاری مطالب...
 • معرفی خطوط اسلامی- خط ثلث

  معرفی خطوط اسلامی- خط ثلث

  خط ثلث چه ویژگی‌هایی دارد؟ چرا به آن «ثلث» گفته می‌شود؟ مهم‌ترین استفاده‌های آن در کجاست؟ در این نوشتار به بررسی خط ثلث خواهیم پرداخت.

 • معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی اولیه

  معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی اولیه

  خط کوفی چگونه خطی است؟ انواع آن چیست و کوفی اولیه به طور مشخص چه ویژگی‌هایی دارد؟ در این نوشته به این سؤالات پاسخ خواهیم گفت.

 • معرفی خطوط اسلامی- خط محقق

  معرفی خطوط اسلامی- خط محقق

  خط محقق چگونه خطی است؟ چه ویژگی‌هایی دارد و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن نسبت به خط ثلث چیست؟ از چه خطی شکل گرفته است و بیشترین کاربرد آن در کجاست؟

 • آناتومی حروف فارسی (با بررسی خط نسخ)

  آناتومی حروف فارسی (با بررسی خط نسخ)

  حروف مجموعه‌ای از اشکال بی‌قاعده نیستند بلکه آناتومی مشخصی دارند. این آناتومی چیست؟ چه ساختارهای مشترکی در حروف می‌توان یافت؟ عوامل هویت‌بخش و شکل‌دهنده به ساختار حروف فارسی چیست؟ حروف از چه اجزایی تشکیل شده‌اند؟ این‌ها سؤلاتی هستند که پاسخ دادن به آن‌ها درک بهتری از حروف فارسی به ما می‌دهد.

 • معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی تزئینی- خط کوفی تزئینی

  معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی تزئینی

  خط کوفی تزئینی چگونه خطی است؟ انواع آن چیست؟ چه ویژگی‌هایی دارد و تفاوت آن با کوفی اولیه چیست؟ در این یادداشت نگاهی خواهیم داشت به انواع کوفی تزئینی.

 • معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی تزئینی- خط کوفی مغربی

  معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی مغربی

  خط کوفی مغربی چگونه خطی است؟ انواع آن چیست؟ چه ویژگی‌هایی دارد و تفاوت آن با سایر انواع کوفی چیست؟ در این یادداشت نگاهی خواهیم داشت به انواع کوفی مغربی.

 • معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی تزئینی- خط کوفی شرقی

  معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی شرقی

  خط کوفی شرقی چگونه خطی است؟ چه ویژگی‌هایی دارد و تفاوت آن با سایر انواع کوفی چیست؟ در این یادداشت نگاهی خواهیم داشت به انواع کوفی شرقی.

 • زاویه قلم در خوشنویسی و طراحی تایپ فیس (فونت)

  زاویه قلم در خوشنویسی و طراحی تایپ‌فیس (فونت)

  زاویه قلم یکی از تاثیرگذارترین عوامل در ایجاد لحن یک فونت محسوب می‌شود. این ویژگی که در اثر استفاده از ابزارهای خوشنویسی و کتابت شکل گرفته است در طراحی تایپ‌فیس نیز نقش اساسی دارد. اما این تأثیر چگونه است؟ اگر زوایای اول حروف کم یا زیاد باشند، چه تأثیری در لحن فونت ایجاد می‌شود؟

 • معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی بنایی

  معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی بنایی

  خط کوفی بنایی یکی از پویاترین و انعطاف‌پذیرترین خطوط اسلامی است؛ خطی که نسبت به موقعیتی که قرار است در آن استفاده شود، تغییر فرم می‌دهد و با آن موقعیت منطبق می‌شود. این ویژگی از این خط یک خط منحصر به فرد ساخته است که به خوبی در هر بنا و کتیبه‌ای قابل استفاده است. اما سایر ویژگی‌های این خط چیست؟ ترکیب‌بندی حروف در آن چگونه است و فضاهای مثبت و منفی در آن چگونه مدیریت می‌شود؟