دسته بندی / خط و خوشنویسی

  درحال بارگذاری مطالب...
 • معرفی خطوط اسلامی- خط ثلث

  معرفی خطوط اسلامی- خط ثلث

  خط ثلث چه ویژگی‌هایی دارد؟ چرا به آن «ثلث» گفته می‌شود؟ مهم‌ترین استفاده‌های آن در کجاست؟ در این نوشتار به بررسی خط ثلث خواهیم پرداخت.

 • معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی اولیه

  معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی اولیه

  خط کوفی چگونه خطی است؟ انواع آن چیست و کوفی اولیه به طور مشخص چه ویژگی‌هایی دارد؟ در این نوشته به این سؤالات پاسخ خواهیم گفت.

 • معرفی خطوط اسلامی- خط محقق

  معرفی خطوط اسلامی- خط محقق

  خط محقق چگونه خطی است؟ چه ویژگی‌هایی دارد و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن نسبت به خط ثلث چیست؟ از چه خطی شکل گرفته است و بیشترین کاربرد آن در کجاست؟

 • معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی تزئینی- خط کوفی تزئینی

  معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی تزئینی

  خط کوفی تزئینی چگونه خطی است؟ انواع آن چیست؟ چه ویژگی‌هایی دارد و تفاوت آن با کوفی اولیه چیست؟ در این یادداشت نگاهی خواهیم داشت به انواع کوفی تزئینی.

 • معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی تزئینی- خط کوفی مغربی

  معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی مغربی

  خط کوفی مغربی چگونه خطی است؟ انواع آن چیست؟ چه ویژگی‌هایی دارد و تفاوت آن با سایر انواع کوفی چیست؟ در این یادداشت نگاهی خواهیم داشت به انواع کوفی مغربی.

 • معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی تزئینی- خط کوفی شرقی

  معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی شرقی

  خط کوفی شرقی چگونه خطی است؟ چه ویژگی‌هایی دارد و تفاوت آن با سایر انواع کوفی چیست؟ در این یادداشت نگاهی خواهیم داشت به انواع کوفی شرقی.

 • معرفی خطوط اسلامی- خط نسخ

  معرفی خطوط اسلامی- خط نسخ

  خط نسخ چگونه خطی است؟ چه ویژگی‌هایی دارد و تفاوت آن با سایر انواع خط چیست؟ ریشه آن در چه خطی است؟ در این یادداشت نگاهی خواهیم داشت به خط نسخ.

 • معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی بنایی

  معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی بنایی

  خط کوفی بنایی یکی از پویاترین و انعطاف‌پذیرترین خطوط اسلامی است؛ خطی که نسبت به موقعیتی که قرار است در آن استفاده شود، تغییر فرم می‌دهد و با آن موقعیت منطبق می‌شود. این ویژگی از این خط یک خط منحصر به فرد ساخته است که به خوبی در هر بنا و کتیبه‌ای قابل استفاده است. اما سایر ویژگی‌های این خط چیست؟ ترکیب‌بندی حروف در آن چگونه است و فضاهای مثبت و منفی در آن چگونه مدیریت می‌شود؟

 • مختصر و مفید در مورد مهم‌ترین خطوط فارسی/ عربی

  مختصر و مفید در مورد مهم‌ترین خطوط فارسی/ عربی

  در مورد تاریخ خطوط فارسی/ عربی مطالب بسیاری نوشته شده است؛ مطالبی که در نوع خود فوق‌العاده ارزشمند هستند. اما اگر می‌خواهید چکیدۀ چکیدۀ همه آن مطالب را در چند پاراگراف مختصر و مفید بخوانید و بدانید خطوطی که امروزه می‌شناسیم از کجا شکل گرفته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را از دست ندهید.